Начало

С няколко думи
Цени на софтуера
Складова програма - цена
Софтуер за автосервиз
Контакти

Софтуерът

Бърза продажба
4-ри продажни цени
Издаване на фактури
Следене на задължения
Резервиране на поръчани стоки
Права на достъп и гъвкавост
Печалбата
История за артикул
Набелязване за заявка
Минимално количество
Място в склада
Серийни номера
Пълна проследяемост
Нива на достъп и профил на потребител

За кого е предназначен

Всякаква търговска дейност
Книги и списания
Автомобилни гуми
Компютърен магазин
Аптеки
Строителни материали
Авточасти
Резервни части
Черна и бяла техника
Сервизи

Ползи

Минимизиране на грешките
Намаляване на загуби
Увеличаване на продажбите
Първа стъпка към онлайн магазин

Пълна проследяемост на движението на стоките в склада

Една от най-полезните опции, които предлага софтуера за магазин и склад е възможността във всеки един момент да се направи справка за движението на конкретен артикул. Тази възможност е достъпна в най-често ползвания модул, а именно екрана с информация за наличностите на стоките в склада.

Справка за движението на конкретен артикул в GVStore

Изписване на количества с метода FIFO

Тъй като софтуерът изписва количествата точно по партиди използвайки метода FIFO (първо входящо първо изходящо) тази информация може да се проследи. Подробно за всяка партида може да се види кога е направена доставката, от кой доставчик, с какъв документ номер, колко бройки са доставени и какъв е остатъка от конкретната партида. Когато доставеното количество е по-голямо от остатъчното означава, че има реализация, която също подробно може да се проследи. При поискване на информация за реализация там може да видите информация за това на коя дата, е продадена стоката от конкретната партида, на кой клиент с какъв документ, евентуално ако има сериен номер или ЛОТ номер тази информация също може да бъде изведена.

Изписва количествата точно по партиди използвайки метода FIFO в GVStore

Така също може да видите какви са били продажни цени в момента на доставката, каква е историята на доставните цена представена освен със стойности, но и с графика.

История на продажните цени в складовия софтуер GVStore

Подробна хронологична справка за движението

В удобен вариант за разглеждане и отпечатване е предназначена справката за движение. В нея хронологично се извежда информация за всички извършени действия, които указват влияние на наличното количество в централния склад. Чрез нея може да проследите подробно всички документи и да проверите защо наличното количество е това, което ви показва програмата ако имате съмнения, че то трябва да е друго.

Подробна хронологична справка за движението в складовия софтуер GVStore