Начало

С няколко думи
Цени на софтуера
Складова програма - цена
Софтуер за автосервиз
Контакти

Софтуерът

Бърза продажба
4-ри продажни цени
Издаване на фактури
Следене на задължения
Резервиране на поръчани стоки
Права на достъп и гъвкавост
Печалбата
История за артикул
Набелязване за заявка
Минимално количество
Място в склада
Серийни номера
Пълна проследяемост
Нива на достъп и профил на потребител

За кого е предназначен

Всякаква търговска дейност
Книги и списания
Автомобилни гуми
Компютърен магазин
Аптеки
Строителни материали
Авточасти
Резервни части
Черна и бяла техника
Сервизи

Ползи

Минимизиране на грешките
Намаляване на загуби
Увеличаване на продажбите
Първа стъпка към онлайн магазин

История за артикул – пълна проследяемост на движение на стоките

Важен елемент в софтуера за магазин е той да позволява бърз достъп до данни свързани с история на даден артикул. GVStore във всеки момент по време на оперативна работа със софтуер може да предостави бърза аналитична справка за цялото движение на избран артикул от склада.

Данни за всички доставки на избран артикул

Докато се движите в списъка със стоките от склада с един клик може веднага да получите списък на всички направени доставки за избрания артикул с информация за доставния документ, количества, доставни и продажни цени.

софтуер за магазини - изчисляване на печалба

Диаграма на доставните цени

За удобство на екрана се извежда диаграма, която дава ясна представа за това как се е променяла доставната цена на стоката от началото до момента. В този екран за всяка отдена доставка(партида) може да се види с кой документ е станала доставката, от кой доставчик, на коя дата, на каква доставна цена и в дадения момент каква е била определената продажна цена на артикула.

софтуер за магазини - изчисляване на печалба

Разходване на стоката от доставки

За всяка отделна доставка(партида) се извежда информация, както за доставеното количество, така и за остатъчното количество. В случаите, когато остатъчното количество е по-малко от доставеното софтуерът предоставя информацията за това как и при кого са се реализили продажбите от конкретната партида също така подробно.

софтуер за магазини - задължения на клиенти