Начало

С няколко думи
Цени на софтуера
Складова програма - цена
Софтуер за автосервиз
Контакти

Софтуерът

Бърза продажба
4-ри продажни цени
Издаване на фактури
Следене на задължения
Резервиране на поръчани стоки
Права на достъп и гъвкавост
Печалбата
История за артикул
Набелязване за заявка
Минимално количество
Място в склада
Серийни номера
Пълна проследяемост
Нива на достъп и профил на потребител

За кого е предназначен

Всякаква търговска дейност
Книги и списания
Автомобилни гуми
Компютърен магазин
Аптеки
Строителни материали
Авточасти
Резервни части
Черна и бяла техника
Сервизи

Ползи

Минимизиране на грешките
Намаляване на загуби
Увеличаване на продажбите
Първа стъпка към онлайн магазин

Складов софтуер със серийни номера

Складовата програма GVStore дава възможност за работа със серийни номера на артикулите, следене на гаранционните срокове, издаване на гаранционни карти при продажба. Серийните номера не са задължителен елемент за попълване и се използва само за стоки, които имат гаранционна поддръжка. Това улеснява работата на потребителите като им дава възможност те да решат дали ще въвеждат серийни номера или не. Винаги серийните номера могат да се вкарат на по-късен етап, като това няма да доведе до грешки.
софтуер за магазини/склад със серийни номера

Търсене по сериен номер

На удобно място в складовата програма се предоставя възможност за търсене по сериен номер на дадена стока. Резултатът дава пълна информация за движение на стоката със съответния сериен номер. Така може във всеки един момент да видите стока с конкретен сериен номер кога е доставена, на кого е продадена, дали още е в гаранция, влизала ли е в сервиза за ремонт и т. н.

софтуер за магазини/склад със серийни номера

Издаване на гаранционни карти

Както при доставка се завеждат серийните номера така и при продажба може да се изпише стоката по серийни номера. В този случай софтуерът позволява да се създаде и разпечата гаранционна карта. Софтуерът предоставя гъвкава възможност за настройка на текста за гаранционните условия, които да се изписват при отпечатване на самия документ.

софтуер за магазини/склад със серийни номера