Начало

С няколко думи
Цени на софтуера
Складова програма - цена
Софтуер за автосервиз
Контакти

Софтуерът

Бърза продажба
4-ри продажни цени
Издаване на фактури
Следене на задължения
Резервиране на поръчани стоки
Права на достъп и гъвкавост
Печалбата
История за артикул
Набелязване за заявка
Минимално количество
Място в склада
Серийни номера
Пълна проследяемост
Нива на достъп и профил на потребител

За кого е предназначен

Всякаква търговска дейност
Книги и списания
Автомобилни гуми
Компютърен магазин
Аптеки
Строителни материали
Авточасти
Резервни части
Черна и бяла техника
Сервизи

Ползи

Минимизиране на грешките
Намаляване на загуби
Увеличаване на продажбите
Първа стъпка към онлайн магазин

Права на достъп и гъвкавост

Пълните права над софтуера за магазин са предоставени на служебно регистрирания потребител “Supervisor”. Чрез него е възможно да коригирате почти всичко. Възможно е дори да изтриете цели документи за продажба, фактури, да преномериране фактури, да редактирате изцяло доставка. Чрез пълните права за достъп до софтуера за магазин GVStore се предоставя пълна свобода, но контролирана, така, че да не навреди на целостта и коректността на информацията. Спокойно може да се допускат потребителски грешки и след това да се коригират напълно, тази гъвкава възможност осигурява спокойствие за работа с продукта.

софтуер за магазини - разсрочено плащане

Ограничени права на достъп

Предотвратяването на грешки и некоректност от страна на потребители, които не трябва да разполагат с пълните права над софтуерния продукт се организира със специален модул за целта. Чрез него е възможно даден потребител да вижда само менютата, които са му необходими и достатъчни за да си свърши работата. Освен ограничаване до менютата повечето операции, чрез които може да се допуснат злоупотреби са ограничени и изискват изрично да се разрешат.

софтуер за магазини - задължения на клиенти

Водене на история със списък на направени действия

За още по-голяма сигурност софтуерът за магазин предлага опцията да записва повечето основни действия, които извършват потребителите по време на работа. Към всяко действие се отбелязва датата и часа в който е извършено. Тези данни са достъпни само за администратора на продукта и чрез тях може да се анализират допуснати грешки и некоректни намерения от страна на потребители.