Начало

С няколко думи
Цени на софтуера
Складова програма - цена
Софтуер за автосервиз
Контакти

Софтуерът

Бърза продажба
4-ри продажни цени
Издаване на фактури
Следене на задължения
Резервиране на поръчани стоки
Права на достъп и гъвкавост
Печалбата
История за артикул
Набелязване за заявка
Минимално количество
Място в склада
Серийни номера
Пълна проследяемост
Нива на достъп и профил на потребител

За кого е предназначен

Всякаква търговска дейност
Книги и списания
Автомобилни гуми
Компютърен магазин
Аптеки
Строителни материали
Авточасти
Резервни части
Черна и бяла техника
Сервизи

Ползи

Минимизиране на грешките
Намаляване на загуби
Увеличаване на продажбите
Първа стъпка към онлайн магазин

Следене на задължения

Софтуерът за магазини GVStore може да следи всички задължения на клиенти, които са пазарували на разсрочено плащане. Освен задълженията на клиенти софтуерът също поддържа и информация за задължения към доставчици.

софтуер за магазини - разсрочено плащане

Задължения на клиенти

Задълженията на клиентите се прикачат към всеки документ за продажба. Така ако документът е маркиран, че е на разсрочено плащане към общите задължения на клиента се добавя съответната сума. Задълженията се водят възможно най-опростено, като методът е натрупване на обща сума, от която се приспадат плащанията. По този начин се води финансов баланс и може да се проследи цялата история.

софтуер за магазини - задължения на клиенти

Плащания от клиенти

Плащането по задължения може да се извършва както независимо така и конкретно към всяка продажба. За всяко плащане може да се разпечати документ за платена сума, която се предоставя на клиента. Възможно е плащането да се отразява още по-просто като даден документ се маркира вече като платен, а не като неплатен и така задължението също се намалява.

софтуер за магазини евтин бърз
софтуер за магазини евтин бърз

Задължения към доставчици

Задълженията към доставчиците може да се проследяват обобщено или детайлно (по стоки - консигнация). Обобщения начин е по-опростен и по-лесен за обслужване. Подобно на задължения на клиенти в обобщения метод задълженията към доставчиците се прикача към документите за доставка като съответно се маркират като платени или на разсрочено плащане. Когато даден документ за доставка се отбележи като неплатен(на разсрочено плащане) неговата сума се прибавя към общите задължения и по този начин във всеки момент софтуерът може да ви предостави бързо обобщена информация за вашите задължения и плащания към доставчици.

софтуер за магазини евтин бърз

Плащания към доставчици

Приспадането на задълженията към доставчици се осъществява чрез регистриране на плащания и по този начин се води пълна история на извършените преводи. По-простия метод също е достъпен, а именно маркиране на документ вече като платен (той преди това е трябва да е бил неплатен).

Консигнация - постоково отчитане на към доставчик

Възможно е даден доставчик да предоставя стока в магазина и да изисква в края на всеки месец или седмица продадената стока да му бъде заплатена. Софтуерът за магазин GVStore предоставя тази възможност. Във всеки момент може да се създаде отчет към доставчик с подробна информация за продадените стоки, които трябва да бъдат заплатени, остатъчното количество също се отразява в отчета. Остатъкът може да бъде върнат към доставчика или да се остави за предлагане. Този принцип на отчитане е особено полезен например за книжарници където издателствата предоставят издания за продажба и в даден момент изискват отчет за реализираните бройки.

софтуер за магазини евтин бърз