Начало

С няколко думи
Цени на софтуера
Складова програма - цена
Софтуер за автосервиз
Контакти

Софтуерът

Бърза продажба
4-ри продажни цени
Издаване на фактури
Следене на задължения
Резервиране на поръчани стоки
Права на достъп и гъвкавост
Печалбата
История за артикул
Набелязване за заявка
Минимално количество
Място в склада
Серийни номера
Пълна проследяемост
Нива на достъп и профил на потребител

За кого е предназначен

Всякаква търговска дейност
Книги и списания
Автомобилни гуми
Компютърен магазин
Аптеки
Строителни материали
Авточасти
Резервни части
Черна и бяла техника
Сервизи

Ползи

Минимизиране на грешките
Намаляване на загуби
Увеличаване на продажбите
Първа стъпка към онлайн магазин

Складова програма – цена

Цената за наемане на складовия софтуер GVStorePRO, за 1 работно място е 318 лв./месец и е крайна. Предлага се вариант за закупуване на складовата програма с право на ползване без ограничение във времето и за до 20 работни места на цена от 4 776 лв. (крайна цена).

Цената от 4 776 лв. дава възможност да се използва от до 20 работни места едновременно. Това означава, че може да стартирате и използвате софтуера от максимум 20 компютър. В случай, че желаете да ползвате повече от едно копие на складовия софтуер може да закупите допълнително такова като цената за всяко следващо копие(компютър) е 360 лв. и е крайна.

 

Описанието на софтуерния продукт се отнася за GVStore, която е по-старата версия на GVStorePRO и вече не се предлага. Въпреки това описаните възможности са включени и в новата версия на продукта, като са подобрени. Освен, че всички възможности от GVStore са включени в GVStorePRO има и много повече добавени нови.

Към новата версия на GVStorePRO има и отделен модул POS-GVStore, който е специално предназначен за работа в магазин и работи с връзка към касов апарат.

За повече информация може да посетите следните връзки:

Складов софтуер GVStorePRO

Софтуер за магазин POS-GVStore

 

Описание на основните модули, които са включени в цената

Номенклатура на артикули

В модула с номенклатура на артикули вие ще може да описвате вашият асортимент от стоки и услуги, да ги категоризирате и групирате, да закачете изображения. В него може да търсите лесно и бързо конкретни артикули за да получите информация за тях или да им редактирате данните. Тук може да описвате допълнителни параметри и връзки като заменките между отделните артикули.

Модул за работа с номенклатурата на артикулите в складовата програма GVStore

Склад и цени

Модула за склад в идентичен с модула „Номенклатура на артикули“. В него освен информация за самите артикули може да видите и информация за налични количества и продажните цени на стоките. Двата модула номенклатура и склад са обединени на практика в един общ модул, така, че да са достъпни всички налични функции. модул за склад и цени в складовия софтуер gvstore

Доставки

Чрез модула за доставки вие може да доставяте стоки в склада. В него се въвеждат документите за доставка. По този начин се увеличава количеството на доставените артикули в склада. Тук се поддържа и информация за контрагентите/доставчиците, с които работите, вашите плащания и задължения към тях, гаранционни карти, серийни номера, гаранция и срок на годност на стоките.

модул за доставки в складовата програма GVStore

Подреждане и проверка на доставки

Това е помощен модул към доставките, чрез който може по-точно да направите и отбележите коректното въвеждане на доставките и да опишете евентуални грешки. Чрез модула за подреждане на доставки се описва провереното количество за всеки доставен артикул от определена доставка, като по този начин лесно може да се филтрират разликите и грешките. В него се потвърждават и въвеждат местата на артикулите в склада.

модул за подреждане на доставки в склада в GVStore

Поръчки на база минимални количества

Модулът дава възможност да се генерира списък на стоките, чиито количества са под зададения в номенклатурата на артикулите минимум.

поръчки на база минимални количества в складовата програма gvstore

Продажби

Продажбите е основен модул, чрез който се изписва стоки от склада. При изписване на стоки от склада количествата намаляват. В модула „Продажби“ може да издавате фактури за продажба, да следите задължения на клиенти, да създавате гаранционни карти, да правите отстъпки и отпечатвате създадените документи за продажба като фактури, стокови разписки и други. Тук може да въвеждате плащания на клиенти по техни задължения и да получите информация за общите задължения, платените суми и остатък за плащане. В този модул може да се използва и специалния екран създаден за бързи продажби, който е удобен за работа в магазин и обслужване на повече от един клиент едновременно.

модул за продажби в складовата програма GVStore

Издаване на фактури (фактуриране)

Фактурирането се извършва в модула за продажби и то е част от него. В него може да филтрирате всички издадени фактури на конкретен клиент, може да следите, кои фактури са платени и кои не, да отбелязвате плащания на фактурите с начин на плащане по банков път.

издаване на фактури в складовата програма GVStore

Възстановяване на стока от витрина

Когато във вашия магазин използвате витрини с наредени стоки по тях (например книги), които клиентите взимат директно от там за да ги закупят, този модул ви улеснява в следенето на наличността на стоките във витрините. Чрез него получавате информация за това на кои места от кои стоки трябва да поставите във витрината за да възстановите необходимите количества.

модул за възстановяване на стока от витрина в складовата програма gvstore

Други приходи

Предоставя възможност за лесно отразяване на други приходи, които не са свързани с основната търговска дейност – продажбите.

Други разходи

Подобно на другите приходи този модул дава възможност да се регистрират всички разходи различни от разходите по закупуване и доставяне на стока. Тук например може да въвеждате разходи за битови сметки, мобилни услуги, заплати на служители и други.

въвеждане на други разходи и други приходи в складовия софтуер GVStore

Заявки от клиенти

Модулът за заявки от клиента разполага с голям набор от възможности и функции. Обвързан е с модула за продажби. С възможностите, които предлага може да го използвате за въвеждане на заявки от клиенти, резервиране на количества, които са обещани на клиенти, създаване на заявки за склад и изпълнение на заявките през модула за продажби.

модул за заявки от клиенти в складовата програма GVStore

Справки

Целият набор от справки е достъпен за ползване без ограничения. В част от справките са вградени повече от една детайлни справки, които дават ясна представа за състоянието на вашия бизнес.

справки за продажби, доставки и печалби в складовата програма GVStore

Потребители и права на достъп

В този модул може да регистрирате потребители на системата, да задавате пароли за достъп и да определяте степента на достъпа до менютата и до определени операции за всеки потребител.

определяне правата на достъп на потребителите в складовата програма GVStore