Начало

С няколко думи
Цени на софтуера
Складова програма - цена
Софтуер за автосервиз
Контакти

Софтуерът

Бърза продажба
4-ри продажни цени
Издаване на фактури
Следене на задължения
Резервиране на поръчани стоки
Права на достъп и гъвкавост
Печалбата
История за артикул
Набелязване за заявка
Минимално количество
Място в склада
Серийни номера
Пълна проследяемост
Нива на достъп и профил на потребител

За кого е предназначен

Всякаква търговска дейност
Книги и списания
Автомобилни гуми
Компютърен магазин
Аптеки
Строителни материали
Авточасти
Резервни части
Черна и бяла техника
Сервизи

Ползи

Минимизиране на грешките
Намаляване на загуби
Увеличаване на продажбите
Първа стъпка към онлайн магазин

Набелязване за заявка

При осъществяване на продажби в реално време стоките от склада се изчерпват и количествата в склада намаляват. В момент, в който даден артикул по време на продажба намалее до критично ниво GVStore дава възможност на потребителя веднага да го добави към списък с набелязани продукти, които на по-късен етап да бъдат поръчани.

Докато извършвате продажба, при включена опция за автоматично подсещане за набелязване, когато конкретна стока след приспадане на поредното количество като продадено GVStore извежда екран „Набележи за заявка“

софтуер за магазини - Набелязване за заявка

По този начин се поддържа списък на всички стоки, които искате в края деня да оформим в заявка за склада.

Създаване на заявка на база набелязани

В софтуерът GVStore е вграден модул за създаване на заявки. В него може да опишете стоки заявени от клиент, които да бъдат резервирани или просто да се създаде списък със стоки, които са изчерпани и трябва да бъдат доставени в склада, както в случая. В помощ при създаване на такава заявка може да се използват набелязаните за заявка стоки.

софтуер за магазини - Набелязване за заявка

Входящи заявки

Входящите заявки са предназначени за регистриране на всички стоки, които трябва да бъдат доставени с цел да се попълнят изразходваните количества. Вие може да създадете няколко входящи заявки. Част от тях може да са от конкретни клиенти, а други да са по преценка на търговеца за нуждите на склада като в тях влизат и набелязаните стоки. Входящите заявки може да държите в отворено състояние докато в даден момент прецените, че трябва да бъдат затворени и изпратени за оформяне на поръча към доставчиците.

Изходящи заявки

Изходящите заявки се оформят на базата на входящите. Програмата за склад GVStore автоматично разделя артикулите по доставчици и ви предлага опцията да направите изходящи заявки към всички доставчици, от които трябва да поръчате набелязаните за доставка стоки.

софтуер за магазини - Набелязване за заявка

След оформяне на изходяща заявка към даден доставчик автоматично се изчитат, прибавят и обобщават стоките от всички необработени входящи заявки. Заявката/поръчката към доставчика може да се разпечата или да се експортира в XLS формат.

По време на работа със склада във всеки момент за всеки артикул може да получите информация кога се очаква да бъде доставен и с коя изходяща заявка е направена поръчката към доставчика.