Начало

С няколко думи
Цени на софтуера
Складова програма - цена
Софтуер за автосервиз
Контакти

Софтуерът

Бърза продажба
4-ри продажни цени
Издаване на фактури
Следене на задължения
Резервиране на поръчани стоки
Права на достъп и гъвкавост
Печалбата
История за артикул
Набелязване за заявка
Минимално количество
Място в склада
Серийни номера
Пълна проследяемост
Нива на достъп и профил на потребител

За кого е предназначен

Всякаква търговска дейност
Книги и списания
Автомобилни гуми
Компютърен магазин
Аптеки
Строителни материали
Авточасти
Резервни части
Черна и бяла техника
Сервизи

Ползи

Минимизиране на грешките
Намаляване на загуби
Увеличаване на продажбите
Първа стъпка към онлайн магазин

Минимално количество в складовата програма GVStore

Често се налага да следим наличното количество на стоките в склада и когато някои от тях намалеят до определено ниво искаме да видим кои са те и да направим съответната заявка или поръчка за доставка така, че да набавим необходимия минимум.

За целта складовата програма GVStore ви предоставя тази възможност. Още в екрана с информация за артикула има поле, което е предназначено за отбелязване на минималното количество, което искате да се поддържа на склад.

софтуер за магазини - Минимално количество

Освен минималното количество програмата дава възможност да въведете и стандартно количество, което заявявате, когато правите поръчка към съответния доставки.

На базата на заложеното минимално количество след това може да се изведе списък на всички стоки, които са се изчерпали и наличното количество е паднало под минимума.

Създаване на поръчка към доставчици

Софтуерът разполага с модул за създаване на поръчки към доставчици. Тук в този модул се взима предвид заложените минимални количества на артикулите и , автоматично програмата генерира списък с всички изчерпани стоки, чиито количества са под заложените минимално количества.

софтуер за магазини - поръчки към доставчик

Модулът за генериране на поръчки към доставчици предлага различни опции, които да ви помогнат да направите най-оптималната поръчка доставчиците. Списъкът със стоките за поръчка може да се експортира в Excel формат, за да може да се обработи по-обстойно и оформи като поръчка към доставчик така както вие желаете.

Предлага се и готов формуляр за отпечатване на поръчката, който също може да се ползва.

софтуер за магазини - Набелязване за заявка

В него се съдържа необходимата информация с наименование на артикулите, минимално количество, налично количество и количество за поръчка. Има информация за цена, на която се я закупили последния път от доставчика и самия доставчик, от когото да поръчате съответните стоки.