Начало

С няколко думи
Цени на софтуера
Складова програма - цена
Софтуер за автосервиз
Контакти

Софтуерът

Бърза продажба
4-ри продажни цени
Издаване на фактури
Следене на задължения
Резервиране на поръчани стоки
Права на достъп и гъвкавост
Печалбата
История за артикул
Набелязване за заявка
Минимално количество
Място в склада
Серийни номера
Пълна проследяемост
Нива на достъп и профил на потребител

За кого е предназначен

Всякаква търговска дейност
Книги и списания
Автомобилни гуми
Компютърен магазин
Аптеки
Строителни материали
Авточасти
Резервни части
Черна и бяла техника
Сервизи

Ползи

Минимизиране на грешките
Намаляване на загуби
Увеличаване на продажбите
Първа стъпка към онлайн магазин

Изчисляване на печалба

Печалбата е относително понятие, но печалбата от реализирана продажба е нещо по-конкретно и в GVStore това лесно може да се види. Изчисляването на печалбата от осъществените продажби се пресмята много точно, като за всяка продадена позиция софтуерът има информация за това от кои достави са изтеглени съответните продадени количества. Дори ако например в един ред от продажба са изписани две бройка, възможно е едната бройка да се е продала от доставка „Х“, а другата от доставка „У“. Това разбира се става автоматично и потребителят дори не разбира как програмата се е справила в такава ситуация. Софтуерът за магазин работи с партиди като спазва правилото FIFO (първо входящо първо изходящо).

Партидно изписване

Този метод на работа отваря много възможности и те са факт в складовия софтуер GVStore. Така за всяка продадена позиция се знае с каква доставна цена е, кой е доставчикът, с кой документ е заприходена съответната стока в склада, на коя дата и с какъв номер.

Моментална справка за печалба

Във всеки момент по време на продажба потребителят може да направи справка за реализираната печалба от конкретната продажба (за това изрично трябва да има разрешен достъп). Тази информация ясно се вижда както за целия документ, така за всяка една позиция от документа.

софтуер за магазини - изчисляване на печалба

Справка за печалба за период

В подробната справката може да се зададе период, за който софтуерът ще изведе информация за реализираната печалба. Освен тоталната сума потребителят може да получи информация за реализирана печалба по артикули, по група артикули и по документи.

софтуер за магазини - задължения на клиенти

Справка за реализирана стока по себестойност

Благодарение на използвания метод FIFO софтуерът за магазин предоставя възможност за извеждане на списък с реализираните стоки по тяхната себестойност при това аналитично с подробна информация за: стоката, документ за продажба, дата и номер, клиент, документ за доставка, доставчик, доставна цена, продажна цена и т. н. Справката предлага възможност за задаване на условия по голям набор параметри.

софтуер за магазини - задължения на клиенти